Tính đến năm 2021, có 46 di sản thế giới ở Đức chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, trong đó có 43 di sản văn hóa, 3 di sản tự nhiên.

Địa điểm đầu tiên ở Đức được ghi vào danh sách di sản thế giới là Nhà thờ Aachen vào năm 1978, đây cũng là một trong những địa điểm đầu tiên trên thế giới được ghi vào danh sách của UNESCO.

Nhà thờ Aachen

Các địa điểm gần đây nhất được đưa vào danh sách là Hệ thống Quản lý nước của Augsburg; và Vùng khai thác Erzgebirge/Krušnohoří - được chia sẻ với Cộng hòa Séc - vào năm 2019.

Nước Đức hiện giữ số lượng di sản thế giới nhiều thứ tư trên thế giới (sau Trung Quốc và Ý, cả hai quốc gia này với 55 địa điểm, Tây Ban Nha với 48 địa điểm).

Sau đây là danh sách 46 di sản thế giới ở Đức được UNSECO công nhận.

Di sản văn hóa (43)

1. Aachen Cathedral (1978)

2. Abbey and Altenmünster of Lorsch (1991)

3. Archaeological Border complex of Hedeby and the Danevirke (2018)

4. Bauhaus and its Sites in Weimar, Dessau and Bernau (1996, 2017)

5. Bergpark Wilhelmshöhe (2013)

6. Berlin Modernism Housing Estates (2008)

7. Carolingian Westwork and Civitas Corvey (2014)

8. Castles of Augustusburg and Falkenlust at Brühl (1984)

9. Caves and Ice Age Art in the Swabian Jura (2017)

10. Classical Weimar (1998)

11. Collegiate Church, Castle and Old Town of Quedlinburg (1994)

12. Cologne Cathedral (1996)

13. Erzgebirge/Krušnohoří Mining Region (2019)

14. Fagus Factory in Alfeld (2011)

15. Frontiers of the Roman Empire (1987, 2005, 2008)

16. Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz (2000)

17. Hanseatic City of Lübeck (1987)

18. Historic Centres of Stralsund and Wismar (2002)

19. Luther Memorials in Eisleben and Wittenberg (1996)

20. Margravial Opera House Bayreuth (2012)

21. Maulbronn Monastery Complex (1993)

22. Mines of Rammelsberg, Historic Town of Goslar and Upper Harz Water Management System (1992, 2010)

23. Monastic Island of Reichenau (2000)

24. Museumsinsel (Museum Island), Berlin (1999)

25. Muskauer Park / Park Mużakowski (2004)

26. Naumburg Cathedral (2018)

27. Old town of Regensburg with Stadtamhof (2006)

28. Palaces and Parks of Potsdam and Berlin (1990, 1992, 1999)

29. Pilgrimage Church of Wies (1983)

30. Prehistoric Pile Dwellings around the Alps (2011)

31. Roman Monuments, Cathedral of St Peter and Church of Our Lady in Trier (1986)

32. Speicherstadt and Kontorhaus District with Chilehaus (2015)

33. Speyer Cathedral (1981)

34. St Mary's Cathedral and St Michael's Church at Hildesheim (1985)

35. The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement (2016)

36. Town Hall and Roland on the Marketplace of Bremen (2004)

37. Town of Bamberg (1993)

38. Upper Middle Rhine Valley (2002)

39. Völklingen Ironworks (1994)

40. Wartburg Castle (1999)

41. Water Management System of Augsburg (2019)

42. Würzburg Residence with the Court Gardens and Residence Square (1981)

43. Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen (2001)

Di sản thiên nhiên (3)

1. Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe (2007, 2011, 2017)

2. Messel Pit Fossil Site (1995)

3. Wadden Sea (2009, 2014)