1. Chứng chỉ DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

- Là bài thi tiếng Đức dành cho sinh viên nước ngoài muốn vào đại học ở Đức, do các trường đại học tại Đức tổ chức và có giá trị cho tất cả trường đại học ở Đức.

- Kỳ thi DSH gồm 2 phần thi là thi viết và thi nói.

- DSH có các cấp độ (từ thấp đến cao) gồm: DSH 1, DSH 2 và DSH 3

- Để theo học đại học hay cao học bằng tiếng Đức, yêu cầu tối thiểu là DSH 2. Với các ngành Y hay Ngôn ngữ có thể yêu cầu đến DSH 3.

- Các chứng chỉ có thể thay thế DSH 2: TestDaF 4, DSD II, Feststellungsprüfung, C2 của Viện Goethe.

- DSH chỉ có thể thi tại các trường đại học ở Đức.

2. Chứng chỉ TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

- Là bài thi tiếng Đức được tổ chức tập trung và thống nhất trên toàn cầu (tương tự thi IELTS hay TOEFL của tiếng Anh), dành cho sinh viên với mục đích theo học đại học bằng tiếng Đức và có giá trị cho tất cả trường đại học tại Đức.

- Kỳ thi TestDaF gồm 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.

- TestDaF có các cấp độ (từ thấp đến cao) gồm: TestDaF 3, TestDaF 4 và TestDaF 5.

- Để theo học đại học hay cao học bằng tiếng Đức, yêu cầu tối thiểu là TestDaF 4. Nhưng đa số các trường đại học tại Đức đều yêu cầu chứng chỉ TestDaF 5.

- TestDaF có thể thi tại Viện Goethe Hà Nội, Viện Goethe TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Việt - Đức (Hà Nội)

3. Chứng chỉ của Viện Goethe (Goethe-Institut)

- Viện Goethe là Tổ chức Văn hóa của Cộng hòa Liên bang Đức hoạt động trên phạm vi toàn thế giới.

- Viện Goethe dạy tiếng Đức và tổ chức các kỳ thi tiếng Đức tương ứng với các trình độ theo khung chuẩn chung châu Âu về ngôn ngữ (GER), gồm 6 cấp độ.

- Chứng chỉ của Viện Goethe (từ thấp đến cao) gồm: A1, A2, B1, B2, C1 và C2.

- Để du học nghề ở Đức, yêu cầu tối thiểu phải có B1; một số ngành nghề yêu cầu từ B2 trở lên.

4. Chứng chỉ DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz)

- Là chứng chỉ tiếng Đức dành cho học sinh phổ thông đã học chính quy tiếng Đức do giáo viên tiếng Đức đã được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn về chương trình DSD giảng dạy.

- DSD có các cấp độ (từ thấp đến cao) gồm: DSD I và DSD II.

- Để theo học đại học hay cao học bằng tiếng Đức, yêu cầu phải có DSD II.

5. Chứng chỉ ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)

Là các chứng chỉ tiếng Đức của nước Áo, tương tự như của Viện Goethe với trình độ A1 dành cho người mới bắt đầu đến trình độ C2 là trình độ tiếng cao nhất theo khung chuẩn chung châu Âu về ngôn ngữ (GER).

6. Chứng chỉ TELC (The European Language Certificates)

- Là chứng chỉ ngôn ngữ châu Âu, được xây dựng theo chuẩn khung tham chiếu chung của châu Âu về ngôn ngữ (CEFR). Hiện nay, các kì thi TELC đều được tổ chức đạt chuẩn với 10 ngôn ngữ khác nhau cho mọi trình độ theo đúng khung yêu cầu ngoại ngữ chung châu Âu: tiếng Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Nga, Séc và Ả Rập.

- Những người cần thi TELC là những người dự định du học, làm việc tại Đức.

- Chứng chỉ TELC tiếng Đức có 6 cấp độ từ A1, A2, B1, B2, C1 và C2.