Was sind deine hobbys? Sở thích của bạn là gì?

Was machst du gern in deiner freizeit? Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Bạn hãy học thêm các từ vựng tiếng Đức bằng hình ảnh sinh động về các sở thích nhé.

Schwimmen: Bơi lội

- Ich schwimme gern: Tôi thích bơi lội

Volleyball spielen: Chơi bóng chuyền

- Ich spiele gern volleyball: Tôi thích chơi bóng chuyền

Lesen: Đọc

- Ich lese gern: Tôi thích đọc

Snowboard fahren: Trượt tuyết

Ich fahre gern snowboard: Tôi thích trượt tuyết

Basketball spielen: Chơi bóng rổ

- Ich spiele gern basketball: Tôi thích chơi bóng rổ

Angeln: Câu cá

- Ich angele gern: Tôi thích câu cá

Musik hören: Nghe nhạc

- In meiner freizeit höre ich gern music: Tôi thích nghe nhạc lúc rảnh rỗi

Gitarre spielen: Chơi guitar

- In meiner freizeit spiele ich gern gitarre: Tôi thích chơi guitar trong thời gian rảnh rỗi

Skateboard fahren: Trượt ván

- In meiner freizeit fahre ich gern skateboard: Tôi thích trượt ván trong thời gian rảnh rỗi

Yoga machen: Tập yoga

- In meiner freizeit mache ich gern yoga: Tôi thích tập yoga trong thời gian rảnh rỗi

Klavier spielen: Chơi đàn piano

- In meiner freizeit spiele ich gern clavier: Tôi thích chơi piano trong thời gian rảnh rỗi

Fernsehen: Xem ti vi

- In meiner freizeit sehe ich gern fern: Tôi thích xem ti vi trong thời gian rảnh rỗi