Tại Đức, mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. Không có công nhân, người làm việc nào ở Đức được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu này. Người sử dụng lao động ở Đức nếu trả lương cho nhân viên, công nhân thấp mức lương tối thiểu có thể bị Chính phủ phạt.

Kể từ năm 2015, luật về mức lương / mức lương tối thiểu chính thức có hiệu lực trên toàn nước Đức. Thời điểm đó, mức lương tối thiểu ban đầu là 8,50 euro cho mỗi 1 giờ làm việc.

Sau đó, qua từng năm, lương tối thiểu được điều chỉnh tăng lên.

Mức lương tối thiểu ở Đức năm 2021

Hiện nay, mức lương tối thiểu ở Đức tính đến năm 2021 là 9,50 euro mỗi 1 giờ làm việc. Trong một số ngành, luật quy định mức lương tối thiểu cao hơn, vượt quá mức lương tối thiểu quy định khoảng 1 - 2 euro. Một số ngành có mức lương tối thiểu được quy định cao hơn như trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí… đối với công nhân lành nghề.

Bảng dưới đây cho thấy lương tối thiểu ở Đức năm 2021 tham khảo cho 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, dựa trên mức lương tối thiểu theo giờ là 9,50 €.

Bảng 1. Mức lương tối thiểu ở Đức năm 2021

Thời gian

1 giờ

1 ngày

(8 giờ)

1 tuần

(40 giờ)

1 tháng

(160 giờ)

Lương tối thiểu

9,50 €

76,00 €

380,00 €

1.520,00 €

Lương tối thiểu ở Đức thay đổi qua các năm

Mức lương tối thiểu ở Đức được điều chỉnh tăng lên hằng năm. Bảng dưới đây cho các bạn thấy sự thay đổi của mức lương tối thiểu theo năm. (theo https://ru-geld.de/en/salary)

Năm

Lương tối thiểu theo giờ

Lương tối thiểu theo tháng

01/01/2015

8,50 €

1.360,00 €

01/01/2017

8,84 €

1.414,40 €

01/01/2019

9,19 €

1.470,40 €

01/01/2020

9,35 €

1.496,00 €

01/01/2021

9,50 €

1.520,00 €

01/07/2021

9,60 €

1.536,00 €

01/01/2022

9,82 €

1.571,20 €

01/07/2022

10,45 €

1.672,00 €

Mức lương tối thiểu như trên thực tế còn khác nhau giữa công nhân lành nghề và công nhân mới làm việc, giữa các tiểu bang, giữa các ngành nghề, điều chỉnh theo thời gian…

Tổng lương trung bình ở Đức, bao gồm tất cả các khoản phụ cấp, tiền thưởng bổ sung và các khoản thanh toán, trước khi khấu trừ thuế và nghĩa vụ, tính đến năm 2020, lên tới 3.975,00 euro cho 1 tháng làm việc, theo https://ru-geld.de/en/salary/.