Về phía Trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định) có PGS. TS Nguyễn Đình Hiền - Phó Hiệu trưởng; ThS Nguyễn Khắc Khanh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.

Về phía Công ty TNHHH MaxCare có bà Trần Nguyễn Thụy Nhi - Giám đốc Công ty và các thành viên ban giám đốc công ty.

Phía Công ty TNHH MaxCare đã giới thiệu chức năng, ngành nghề tư vấn du học của đơn vị, đặc biệt là thị trường du học Đức với nhiều chính sách đào tạo, tiếp nhận việc làm hấp dẫn của các doanh nghiệp tại Đức. Với các khoa đào tạo, số lượng sinh viên đào tào hằng năm của Trường Đại học Quy Nhơn, hai đơn vị có thể hợp tác để giới thiệu đến sinh viên về các ngành nghề mà các doanh nghiệp, đơn vị bên Đức có nhu cầu đào tạo, tuyển dụng nhằm giải quyết việc làm cho sinh viên.

Phía Trường Đại học Quy Nhơn đã giới thiệu các ngành nghề đào tạo của nhà trường, các chương trình hợp tác quốc tế của trường, các hoạt động tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm hằng năm... Đặc biệt, Trường Đại học Quy Nhơn có năng lực và chất lượng đào tạo ngành mũi nhọn là nhà hàng, khách sạn.

Trường Đại học Quy Nhơn cũng ghi nhận các đề nghị hợp tác của Công ty TNHH MaxCare, đề nghị nên có bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, trên cơ sở đó sẽ đưa ra các kế hoạch, các chương trình cụ thể của hai bên trong thời gian tới, như: hội thảo chuyên đề, giới thiệu việc làm cho sinh viên...